Лук’янов Павло Володимирович

доцент кафедри ГГС, к.ф.-м.н., старший науковий співробітник

Закінчив Київський державний університет ім..Т. Г. Шевченка в 1992 році. Восени, у том ж році, вступив до аспірантури Інституту гідромеханіки НАН України. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Моделювання процесів рестратифікації на фінальній стадії виродження турбулентності у стійко стратифікованих середовищах».
Фахівець у галузі механіки нестисливої рідини. Переважна кількість наукових праць присвячена розробці ряду математичних моделей компактних вихрових течій рідини. Займається вивченням їх кінематичних і динамічних властивостей та застосуванням зазначених моделей у чисельному розв’язанні просторових нестаціонарних (еволюційних) задач. Також експериментально та теоретично вивчає ефект від’ємної вихрової в’язкості, зокрема у трубопроводах. Залучає студентів до активної наукової роботи.
Автор понад 50 наукових праць, співавтор одного патенту та методичних рекомендацій