Макаренко Руслан Олексійович

к.т.н., доцент

Після закінчення у 1997 р. Національного технічний університету України “КПІ” (с відзнакою) за спеціальністю “Гідравлічні машини, гідропривод і гідропневмоавтоматика” навчався в аспірантурі при НТУУ “КПІ”. У 2000–2001 pр. працював молодшим науковим співробітником в НДІ прикладних проблем гідроаеродинаміки та теплообміну при НТУУ “КПІ”. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію, з 2006 р. – доцент кафедри гідрогазових систем НАУ.

Викладає дисципліни:

“Гідрогазомеханіка”, “ САПР систем обладнання літальних апаратів”, “3D моделювання в проектуванні авіаційної техніки”, “Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках”, “Комп’ютерний дизайн та основи 3D моделювання”.

Основний напрям наукової діяльності:

Дослідження гідро-аеродинамічних явищ в вихрових камерах. Має 33 наукових та навчально-методичних праць.