Єременко Роман Олександрович

Асистент, аспірант.

Закінчив Національний авіаційний університет у 2018 році, отримав диплом магістра за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”. В цьому ж році вступив до аспірантури НАУ на кафедру гідрогазових систем. З 2019 року займає посаду асистента кафедри ГГС.

Викладає курси:

“Гідравліка”, “Гідравліка та гідропневмопристрої авіаційної техніки”, “Hydraulics and hydropneumo devices of aircraft engineering”, “Hydro and pneumo equipments of aircraft”, “Проектування систем життєзабезпечення, комфорту та захисту ЛА”.

Напрями наукової роботи:

Проектування гідравлічних систем літальних апаратів.