Лабораторії кафедри ГГС

Для проведення практичних і лабораторних занять на кафедрі гідрогазових систем функціонують спеціалізовані навчальні класи і лабораторії, в тому числі:
— лабораторія загальної гідравліки;
— лабораторія слідкуючих приводів імені професора Т.М. Башти;
— лабораторія гідравлічних пристроїв;
— лабораторія паливних систем;
— лабораторія гідравлічних систем;
— лабораторія технічної механіки рідини та газу.
Кафедра має 2 свої комп’ютерні класи на 7 і 13 робочих місць.