Напрями підготовки кафедри ГГС

Кафедра гідрогазових систем випускає фахівців ОС (освітній ступінь) бакалавр та магістр зі спеціальності 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, ОПП (Освітньо професійна програма) “Літаки і вертольоти. Кафедра має IV рівень акредитації для підготовки фахівців за ОПП “Літаки і вертольоти”.

Термін навчання:

Бакалаврів

4 роки

Магістрів

1,5 роки*

* при наявності диплому бакалавра

Місця проходження практик:

ДП “Антонов”

“Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування”

Кафедра ГГС була ініціатором створення у 1990 році міжнародної Асоціації промислової гідравліки і пневматики (АС ПГП), першим президентом якої був завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор В.П. Бочаров. З 2000 р. цю посаду займав завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Г.Й. Зайончковський.

Кафедра має тісні творчі зв’язки з підприємствами України, що входять до АС ПГП, а саме з ДП “Антонов”, КЦКБА, ЗАТ “Гідросила” (м. Кіровоград), НДІ “Гідропривід” (м. Харків), Краматорський машинобудіваний завод, Вінницький завод тракторних агрегатів, Будшляхмаш (м. Одеса), Дніпропетровський агрегатний завод та інші. Кафедра ГГС підтримує тісні творчі зв’язки з провідними закордонними вищими учбовими закладами, спеціалізованими конструкторськими бюро та підприємствами.

Випускники кафедри мають можливість працевлаштовуватися на підприємствах авіаційної та космічної галузей промисловості України, в тому числі на ДП “Антонов” і Київському ЦКБА.