Перелік предметів кафедри ГГС

Перелік предметів кафедри ГГС

 1. Моделювання в проектуванні АТ (8.05110101)

 2. Випробування та сертифікація ЛА та систем їх обладнання (8.05110101)

 3. Гідравліка (6.051101)

 4. Гідравліка та гідропневмопристрої АТ (6.070103)

 5. Гідравліка, гідрологія і гідрометрія (6.060101)

 6. Гідрогазомеханіка (6.050604)

 7. Гідромашини та трубопровідна арматура (6.050604)

 8. Гідромашини та гідропневмообладнання (6.050604)

 9. Гідро газові системи літальних апаратів (6.051101)

 10. Гідропневмопристрої компресорних станцій (7/8.05060406)

 11. Гідропневмопристрої літальних апаратів (6.051101)

 12. Гідродинамічні машини та гідро передачі /виб/ (6.051101)

 13. Динаміка та регулювання рідинно-газових систем (6.051101)

 14. Електро- та гідроприводи в системах ПС (6.051103)

 15. Комп’ютерний дизайн та основи 3 D моделювання /виб/ (6.051101)

 16. Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках /виб/ (6.051101)

 17. Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів (8.05110101)

 18. Методи та засоби функціональної діагностики (7/8.05110101)

 19. Моделювання і розрахунки робочих процесів в РГС /виб/ (6.051101)

 20. Основи інформатики і програмування (6.051101)

 21. Основи гідропневмоавтоматики (6.050202)

 22. Основи наукових досліджень (8.05110101)

 23. Основи машинного проектування (6.051101)

 24. Прикладна гідрогазодинаміка (6.051101)

 25. Прикладна механіка (6.051301)

 26. Проектування гідравлічних та пневматичних пристроїв ЛА (8.0511001)

 27. Проектування рідинно-газових систем ЛА (8.05110101)

 28. Проектування СЖЗ, комфорту та захисту ЛА (7/8.05110101)

 29. Проектування систем керування ЛА (8.05110101)

 30. САПР систем обладнання ЛА (8.05110101)

 31. Системи бустерного і електроди станційного керування ЛА (6.051101)

 32. Теорія автомат. кер. та основи гідропневмоавтоматики (6.051101)

 33. Технічна механіка рідини і газу (6.060101)