Історія кафедри гідрогазових систем

Історія кафедри гідрогазових систем

Кафедра гідрогазових систем (ГГС) заснована у квітні 1958 році при реорганізації кафедри аеромеханіки, гідравліки і конструкції літаків Київського інституту цивільного повітряного флоту. Назва кафедри з часу заснування трансформувалась наступним чином:
1958 – 1975 році – кафедра гідравліки, гідравлічних та пневматичних пристроїв літальних апаратів;
1975 – 2001 році – кафедра гідрогазових систем повітряних суден;
з 2001 року –кафедра гідрогазових систем.

Засновником і першим завідувачем кафедри був видатний вчений, фундатор вітчизняної авіаційної та промислової гідравліки, д.т.н., професор Башта Т.М., який прийшов до Київського інституту інженерів цивільної авіації з посади Головного конструктора Міністерства авіаційної промисловості, маючи за плечима тридцятирічний досвід роботи на керівних посадах у верстатобудівній та авіабудівній промисловості, постійно суміщаючи її з роботою у Вищій школі (КПІ, МВТУ ім. Баумана, МАІ, СТАНКІН).
З вересня 1976 р. Т.М. Башту на посаді завідувача кафедри змінив його учень, професор В.П. Бочаров, який очолював кафедру протягом 27 років.
З липня 2003 р. по 2016 завідувачем кафедри був інший учень професора Т.М. Башти, професор Г.Й. Зайончковський. З 2016 кафедру очолює кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент Бадах В.М.

До першого складу кафедри у 1958 році входили майбутні доктора технічних наук, професора Г.А. Нікітін, Ж.С. Черненко, А.О. Комаров, кандидати технічних наук, доценти Швець Г.Я., Авдошко М.Д., Вакіна В.В. В аспірантурі кафедри навчались Ф.Г. Погодаєв, М.М. Глазков, В.П. Бочаров, С.В.Чірков.

При кафедрі функціонувала науково-дослідна лабораторія “Надійності гідрогазових систем літальних апаратів”, яка в 1972 р. одержала статус галузевої. Першим її завідувачем був к.т.н. Гурбан В.У., з 1974 р. по 1988 р. її очолював к.т.н. Зайончковський, а з вересня 1988 р. по 1991 р. – к.т.н. Коновалов В.М.
З 1993 р. кафедра ГГС стала випусковою і почала підготовку спеціалістів для підрозділів ДП “Антонов” зі спеціальності “Літаки і вертольоти”.