Science of the department

Science of the department

The main directions of the scientific activity:

— Дослідження слідкуючих гідромеханічних та електрогідравлічних приводів систем
керування літальних апаратів.
— Дослідження робочих процесів в гідросистемах, гідромашинах, гідроапаратурі та
пристроях гідравлічної струменевої техніки.
— Дослідження та розробка обладнання рідинних струменевих технологій високого тиску.
— Розробка методів та засобів технічної діагностики систем гідроприводу.
— Дослідження кавітації, кавітаційних технологій та пристроїв.
— Розробка технології та обладнання для очищення технічної та питної води
— Дослідження робочих процесів в пневматичних системах.
— Розробка методик прискорених ресурсних випробувань гідро-пневмоприводів.
— Розробка методик безперервної акусто-емісійної діагностики технічного стану гідро-пневмоприводів та систем в реальному часі.
— Розробка інформаціно-діагностичних акусто-емісійних систем систем трибодіагностики.
— Розробка трибовідновлюючіх сумішей.

Наукова школа професора Т.М.Башти

Наукова школа заснована у 1958 році.
Сфера діяльності: промисловий і авіаційних гідропривод.

За роки існування кафедри і наукової школи професора Т.М.Башти було підготовлено 18 докторів наук та більш ніж 80 кандидатів наук.
Аспірантура кафедри стала центром підготовки наукових кадрів як для самого інституту, так і для країни в цілому. Серед тих, що закінчили аспірантуру на кафедрі – Бєлянін П.М. (академік РАН, д.т.н.); Гром-Мазнічевський Л.С. (академік НАНУ, д.т.н. професор); завідувачі профілюючих кафедр НАУ: д.т.н., професор Бочаров В.П.; д.т.н., професор Черненко Ж.С.; д.т.н., професор Комаров А.О.; д.т.н., професор Нікітін Г.А.; д.т.н., професор Цимбалюк А.А.; д.т.н., професор Чірков С.В.; к.т.н., професор Буріченко Л.А., а також доценти, к.т.н.: Швець Б.Я., Шуров А.М.Давиденко М.Д., Авдошко М.Д., Лагосюк Г.С., Ланецький В.Г., Макаренко М.Г., Молибога А.М., Казанець В.І.Швецков О.М., Романенко В.Г., Башта О.Т., Івлєв В.М., Барінов В.О.

 

На кафедрі захистили дисертації аспіранти-іноземці: Мукока-Матсила та П’єр Адзембе (Конго Бразавіль), Кирило Томов (Болгарія), Фарук Хамза (Йемен). Багато зробила кафедра для підготовки наукових кадрів для вузів, промисловості і науково-дослідних закладів України та країн СНД: головний конструктор авіаційної промисловості д.т.н., професор Звєрєв І.І.; завідувачі кафедр КПІ: д.т.н., професор Федорець В.О; д.т.н., професор Домрачов О.Ф.; д.т.н., професор Струтинській В.Б.; д.т.н., начальник конструкторської бригади КМЗ Маслов В.Т.; д.т.н., зам. директора інституту “Проблем надійності” АН Білорусії Шевченко В.У.; к.т.н., начальник відділу НДІАТ Сапожніков В.М.; к.т.н., начальник відділу НДІАТ Трофімов В.В.; к.т.н. доцент КТІЛП к.т.н. Сівченко Н.А.; к.т.н., доцент КАДІ Вакіна В.В., к.т.н., зав. відділом ГосНІІГА Пейко Я.Н. та к.т.н., с.н.с. Камінський В.І.; к.т.н., директор заводу “Гідросила” Жовтобрюх В.М.; д.т.н., професор Кіровоградського технічного університету Петренко В.О., головний конструктор проекту Київського ЦКБ арматуробудування к.т.н. Кармугін Б.В.; к.т.н., с.н.с. Мансуров В.І., к.т.н.; к.т.н., с.н.с. Калеватов Ю.В. (СибНІА); к.т.н., ведучий інженер Фортінов Л.Г. (м. Таганрог); к.т.н., головний конструктор заводу “Рубін” Коконін І.І.; к.т.н., ведучий конструктор заводу “Рубін” Полозов О.В.

Впровадження наукових розробок:

Наукові розробки співробітників кафедри впровадженні в виробництво в ДП “Антонов”: при
розробці нового середньомагістрального пасажирського літака АН-148, міжнародного проекту
“Повітряний старт” створення авіаційно-ракетного комплексу космічного призначення на базі
літака Ан-124-100; в Київському ЦКБА при розробці апаратури авіаційної і космічної техніки
(при розробці сітьового регулятора тиску повітря системи кондиціювання повітря повітряних
суден), в Московському КБ “Магістраль” при розробці швидкісних потягів.

Рідинний струменевий скальпель впроваджено у відділі загальної онкології та
реконструктивної хірургії молочної залози Інституту онкології АМН України, у Київський
клінічній лікарні №1 і Волинський обласній клінічній лікарні м. Луцьк.

Обладнання водяних струменевих технологій з системою очищення технічної води
впроваджується на Житомирському ремонтно-механічному заводі для очищення бронетехніки
перед ремонтом.

Обладнання рідинно-струменевих технологій впроваджено у нафто-газовий комплекс, зокрема
ЗАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи” та ДП “Київтрансгаз” при ремонті нафто- та
газоприладів.
Очищення металоконструкцій​

Після клінічних випробувань рідинного струменевого скальпеля

Після клінічних випробувань рідинного струменевого скальпеля​

Основні патенти та винаходи
Пропозиції для промисловості
Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики Організація науково-технічних конференцій та семінарів
Основні патенти та винаходи

– «Самоочисний гідродинамічний фільтр». Автори: Ю.С. Головко, В.П.Бочаров, В.М. Бадах
– «Кавітаційний змішувач проточного типу». Автори: М.М. Глазков, В.Г. Ланецький, Т.Т. Тарасенко.
– «Спосіб очищення внутрішньої поверхні трубопроводу та пристрій для його здійснення». Автори: М.М. Глазков, В.М. Курінков, Т.Т. Тарасенко.
– «Рідинний струменевий скальпель». Автори: В.П. Бочаров, В.М. Бадах, М.П. Звонарьов.
– «Устройство для охлаждения оборудования на самолете», автор к.т.н. О.І. Хлістун.
– «Система кондиционирования воздуха на транспортном самолете». автор к.т.н. О.І. Хлістун
– «Пристрій для гідроабразивного очищення поверхонь». Пат. 45475 України, МПК В24С
5/00. №200905974; Заявл. 10.06.2009; Опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21 Бочаров В.П., Бадах В.М., Бєлянський А.О., Кужель Н.В.
– «Спосіб утилізації автопокришок та інших гумотехнічних виробів». Пат. 40062 України, МПК В29В 17/00. – №200811947; Заявл. 08.10.2008; Опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. Бадах В. М., Бочаров В.П., Тарасенко Т.В., Ящук О.П.
– «Пристрій для гідроабразивної деструкції автопокришок». Пат. 40063 України, МПК В29В 17/00. – №200811948; Заявл. 08.10.2008; Опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6 Бадах В.М., Бочаров В.П., Тарасенко Т.В., Ящук О.П.
– «Пристрій для кавітаційного очищення форсунок двигунів внутрішнього згоряння». Пат. 38638 України, МПК В08В 9/04. – №200808990; Заявл. 09.07.2008; Опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1. Ланецький В.Г., Глазков М.М., Тарасенко Т.В., Бадах В.М.

– «Кавітаційний багатопотоковий дозатор-змішувач різнорідиних рідин». Пат. 40364 України, МПК В01F 5/00. – №200811048; Заявл.10.09.2008; Опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7. Бадах В.М., Глазков М.М., Ланецький В.Г., Романенко В.Г.
– «Апарат для гідроструменевої дисекції органічних тканин» . Деклар.Пат. 17001 України, МПК А61В 17/32. – №200600429; Заявл. 17.01.2006; Опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9 Бадах В.М., Бочаров В.П., Звонарьов М.П., Литвиненко О.О, Скиба В.В., Чорномиз В.Д.
– «Кавітаційний дозатор-змішувач» Пат.62927 України, МПК В01F 5/00. – №201100936;
Заявл.28.012011; Опубл. 26.09.2011, Бюл. № 18 – 3с. Бадах В.М., Глазков М.М., Бойченко С.В., Ланецький В.Г., Нетреба В.П.
– Філоненко С.Ф., Стахова А.П., Кравченко В.Г., Стадниченко В.М. Спосіб визначення контактного навантаження в фрикційних вузлах в момент виникнення заїдання /Пат. № 34919, Україна, МПК G01N 29/04, 3/56.-Опубл. 26.08.2008, Бюл. №16. – 7 с.
– Філоненко С.Ф., Стадниченко В.М Спосіб визначення моменту виникнення задиру в фрикційних вузлах //Патент України № 31663, G01N 29/04.- Опубл. 25.04.2008, бюл. №8.
– Філоненко С.Ф., Стадниченко В.М Спосіб визначення моменту виникнення задиру в фрикційних вузлах //Патент України № 31663, G01N 29/04.- Опубл. 25.04.2008, бюл. №8.

Пропозиції для промисловості

Розробка та розрахунок ротаційних фільтрів. Удосконалення технічних характеристик цього типу пристроїв очищення.
Розробка нових перспективних схем охолодження обертових елементів технічних систем типу ротор-статор. Виконуються дослідження, спрямовані на реалізацію цієї схеми в системах обладнання авіаційної техніки.
Розробка вбудованих систем трибомоніторингу складних технічних систем.

Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики Організація науково-технічних конференцій та семінарів

Кафедра у співдружності з виконавчою дирекцією міжнародної Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики щорічно проводить міжнародну науково-технічну конференцію “Промислова гідравліка і пневматика ”. Конференції проводяться у провідних технічних університетів України. Чергову ХVII буде проведено у жовтні 2016 р. у м. Харків на
базі Українського державного университету залізничного транспорту. Співробітники кафедри приймають активну участь у роботі редакційної колегії Всеукраїнського науково-технічного журналу «Промислова гідравліка і пневматика»

Науковий напрямок: Забезпечення надійності і ресурсу виробів авіакосмічної техніки,
технічна діагностика систем авіаційного гідроприводу

науковий керівник – професор Стадниченко В.M.


Розроблено дослідний зразок інформаційно-діагностичної системи контролю пошкоджуваності рухомих з’єднань агрегатів і вузлів авіаційного гідроприводу.

Акусто-емісійний комплекс трибодіагностики
Зовнішній вигляд АСТД: схема випробувань «ролик — ролик»
Перспективний аксиально-поршневий управляемый насос паливной автоматики типу УНМА
Структурно-логічна схема управління процесами зношування і тертя
Акусто-емісійний комплекс трибодіагностики

Зовнішній вигляд АСТД: схема випробувань «ролик — ролик»

Перспективний аксиально-поршневий управляемый насос паливной автоматики типу УНМА

Структурно-логічна схема управління процесами зношування і тертя

Патенти:

Пат. № 31663 Україна, МПК G01N29/04

Спосіб визначення моменту виникнення задиру в фрикційних вузлах / Філоненко С.Ф., Стадниченко В.М.; заявник та патентоволодар Нац. авіац. ун-т. – № 31663; заявл. 03.02.08; опубл. 25.04.08, Бюл. № 8. – 7 с.: іл. Особистий внесок (2,3,5).

Пат. № 34919 Україна, МПК G01N 29/04, 3/56

Спосіб визначення контактного навантаження в фрикційних вузлах в момент виникнення заїдання / Філоненко С.Ф., Стахова А.П., Кравченко В.Г., Стадниченко В.М.; заявник та патентоволодар Нац. авіац. ун-т. – № 34919; заявл. 02.03.08; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16. – 7 с.: іл. Особистий внесок (1,3,5).

Пат. № 42896 Україна, МПК В23Р 6/00, C23C 24/00, C10M 125/30

Спосіб безрозбірного відновлення поверхонь тертя трибосистем / Войтов В.А., Стадниченко В.М., Білик А.П.; заявник та патентоволодар Харківський нац. техн. у-т. сіл-го. гос-ва ім. П. Василенка – № 41896; заявл. 12.02.09; опубл. 10.06.09, Бюл. № 11. – 4 с.: іл. Особистий внесок (2,3).

Пат. № 62928 Україна, МПК G01B 21/06

Пристрій для вимірювання величини лінійного зносу без зупинки машини / Запорожець В.В., Стадниченко В.М., Токарук В.В.; заявник і патентоволодар Нац. авіац. ун-т. – № 62928; заявл. 28.01.11; опубл. 26.09.11, Бюл. № 18. – 4 с.: іл. Особистий внесок (2,3).